Värdebaserat ledarskap i en organisation

Värdebaserat ledarskap kan ha fördelar för hela företaget.Genom tiderna har många olika typer av ledarkspasstilar vuxit fram och använts inom företag och organisationer. En typ av ledarskap är ett så kallat värdebaserat ledarskap. Läs mer även här om värdebaserat ledarskap för företag och organisationer.

Exempel på värdebaserat ledarskap

Det som brukar kallas för ett värdebaserat ledarskap är ett ledarskap som bygger på särskilda värden inom organisationen. För att lyckas med ett värdebaserat ledarskap är det bra att jobba för att försöka bygga upp en gemensam kultur inom företaget där alla arbetar utifrån sådant som en vision och målsättningar för verksamheten.

Inom den värdebaserade ledarskapsstilen handlar det bland annat om att den som är ledaren ska utgå från värderingarna i den dagliga verksamheten och att agerandet speglar dessa värderingar. Några exempel på hur man som ledare generellt kan tänka i samband med att man arbetar efter att ha ett värdebaserat ledarskap, och som generellt kan sägas känneteckna det värdebaserade ledarskapet, är att ha en organisation där man skapar effektiva arbetsgrupper och ger andra makten att ta beslut och styra.

Värdebaserat ledarskap, när alla arbetar mot gemensamma mål utifrån gemensamma värden, kan möjligen leda till ett större engagemang från medarbetarna och glädje i det arbete som utförs. Om alla står bakom samma vision och samma målsättningar för företaget kan det ha positiva effekter för företaget eller organisationen i stort i det långa loppet.

Utbildning inom värdebaserat ledarskap

Det finns alltså många olika typer av ledarskapsstilar som kan användas inom ett företag eller någon typ av organisation. För att få stöd och råd kring just värdebaserat ledarskap finns det olika typer av kurser inom värdebaserat ledarskap som man som företag kan välja att delta i.

Fördelen med en utbildning är just att man kan få stöd och även tips och nya infallsvinklar i sitt värdebaserade ledarskap.

GDPR – Allmänna dataskyddsförordningen, en verklighet maj 2018!

25 maj 2018 kommer samtliga av EU:s medlemsländer beröras av en ny förordning om personuppgifter och dataskydd – kallad Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Företag och organisationer måste förhålla sig till dessa för att undvika sanktionsavgifter som i praktiken ersätter den tidigare Personuppgiftslagen (PUL). Vite på upp till 20 miljoner euro kan begäras vid brott mot lagstiftningen, eller 4 % av ditt bolags totala omsättning. Generellt innebär GDPR högre krav om säkerhetsrutiner kring hanteringen av personuppgifter och det är klokt att redan nu börja fundera kring planering, förändring och implementering.

GDPR


Vad är GDPR för något?
GDPR är en förkortning av General Data Protection Regulation, vilket benämns Allmänna dataskyddsförordningen på svenska.

Fortsätt läsa

Komplexa webbsystem i WordPress, funkar det?

WordPress är namnet på ett blogg- och innehållshanteringssystem som under många år använts flitigt världen över. Programmet är gratis att ladda ner och är därför tillgängligt för alla som kan tänkas vilja använda det. Det finns även en gratis bloggtjänst som även den är gratis att använda. Till båda programmen finns det dock en rad tilläggstjänster som medför kostnader och avgifter om man väljer att använda sig av dem. WordPress har blivit mycket populärt och har på senare tid etablerat sig som ett av de mest använda publiceringsverktygen på Internet.

Läs mer om webbsystem och wordpress här

Fortsätt läsa

Håll din hemsida levande

Förväntningar av företags hemsidor ändras ju hela tiden. Det har ju ganska länge setts som en självklarhet att det finns en hemsida och nu är det inte heller så att ”bara det finns en hemsida är det bra”. För att sidan ska ge ett positivt intryck så är det även viktigt att sidan uppdateras regelbundet och hålls fräsch.

Detta betyder ju inte att du måste designa om och byta ut hela sajten varje år. Som tur är så utvecklas ju även verktygen för att ta hand om sin sida i rask takt. Det handlar alltså mest om att se till att informationen är aktuell och uppdaterad. Främst handlar det kanske om att man har rutiner för att se till att det blir gjort.

Läs några tips om praktiska saker som kan göras här: En levande hemsida säljer mer!

Ständig utvidgning av affärsområden ett krav?

shutterstock_113127214Bill Clinton skall ha sagt: ”Det vi vill skall bestå, måste vi förändra”. Nu, mer än någonsin tidigare, så förändras ju marknaden. Som företag kan man undra vilken policy man ska ha. Ska man följa med förändringarna för att hålla sig modern eller ska man fortsätta med det man är riktigt bra på och satsa på stabilitet.

Ett exempel är Apple – ett företag som från början enbart sysslade med hemdatorer – i dagarna kommer ju deras klocka till Sverige – visserligen en process över decennier, men visar ändå lite hur företag förändras för att kunna expandera.

I vissa fall är det ju nödvändigt att förändra sig för att inte bli förlegad, men det finns ju en risk att man hoppar på nya saker lite för snabbt. En lärdom från Apple är ju att de haft en stabil grund och lite då och då gjort försök på nya satsningar. T.ex. så lanserade man ju 1994 den första digitala kameran för konsumenter. Med en lagringskapacitet på 8 bilder i upplösningen 640*480 (0,3 megapixel) så blev den inte långvarig, men det var ett försök. Satsningen på telefoner var kanske lika oväntat men lyckades ju väldigt mycket bättre. Deras grund med hemdatorer har ju hela tiden funnits och nu integrerats i den nya utvecklingen.

Sakernas internet – internet of things Vad är det?

Internet of Things eller IOT avser unikt identifierbart objekt och deras virtuella representationer i en Internet liknande struktur. Termen Sakernas Internet användes först av Kevin Ashton 1999.

År 2020 kommer 50 miljarder enheter att vara uppkopplade i världen. IOT eller sakernas internet är ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, gods, hushållsapparater, kläder och andra saker, förses med små sensorer, datorer och Wearable Tech, ”kroppsnära IT”. Fortsätt läsa

Vad är Big Data?

Det är en ord som används för att beskriva en massiv volym både strukturerad och icke strukturerad data som är så stort att det är svårt att bearbeta med traditionella databas och mjukvaror.

bigdataBig data har potential att hjälpa företag att förbättra verksamheten och fatta snabbare, mer intelligenta beslut.

Ett exempel på stora data kan vara petabyte (1.024 terabyte) eller exabyte (1,024 petabyte) data som består av miljarder till biljoner register över miljontals människor, allt från olika källor bland annat webtjänster, försäljning, kundkontakt center, Youtube, mobiltelefoni, Facebook, fysik, osv.
Två slag av angreppssätt för Big data har varit NoSQLdatabaser, MongoDB, och verktyget Map reduce, Apache Hadoop,.

Framgångsfaktorer för mobil e-handel!

Det mesta går att sälja på nätet – möbler, inredning, böcker och andra prylar, och de flesta av dagens e-handelslösningar är så användarvänliga och lätta att jobba med att inga särskilda kunskaper inom programmering krävs. Därmed inte sagt att alla lyckas med sina e-handlar.

Att framgångsrikt driva en e-handel kräver kunskap, hårt arbete och en helhjärtad satsning. Argonova har jobbat med e-handel i många år och hjälpt många kunder att starta upp sina webbutiker. Vi vet att kraven på en e-handelslösning beror på verksamheten och att alla kunder har olika behov.

Läs mer om mobil e-handel med responsiv webbdesign på argonova.se

 

Vilket system ska man då välja?

Många nätbutiker startar som en mindre verksamhet för att så småningom växa och bli både stor och lönsam. Vid valet av leverantör för e-handelslösning är det därför viktigt att inte bara titta på vilka funktioner som är aktuella i nuläget utan även fundera över de krav som kommer ställas framöver när butiken växer. Argonova bygger skräddarsydda lösningar utifrån kundernas behov.

För samtliga av våra lösningar ingår traditionella e-handelsfunktioner i standardutförande, t.ex. produktvisning, kundkorg, kassa samt egen administration för att enkelt uppdatera innehållet på webbplatsen.

Genom att vår plattform är sökmotoranpassad underlättar det för sökmotorer att hitta era produkter. Det ger er sida bättre synlighet på Google och kunderna har lättare att hitta till er.

En av de viktigaste punkterna för att kunderna ska våga lägga en order är att de känner sig trygga och litar på webbplatsen. En unik och proffsig design gör mycket för intrycket och det kan vi på Argonova hjälpa dig med. Är det många av era kunder som surfar via mobil eller Ipad kan vi hjälpa er med en responsiv design som fungerar lika bra i alla lägen. Att erbjuda många olika betallösningar värdesätts också ofta av kunder, speciellt av dem som är ovana vid att handla på nätet.