Vad är Big Data?

Det är en ord som används för att beskriva en massiv volym både strukturerad och icke strukturerad data som är så stort att det är svårt att bearbeta med traditionella databas och mjukvaror.

bigdataBig data har potential att hjälpa företag att förbättra verksamheten och fatta snabbare, mer intelligenta beslut.

Ett exempel på stora data kan vara petabyte (1.024 terabyte) eller exabyte (1,024 petabyte) data som består av miljarder till biljoner register över miljontals människor, allt från olika källor bland annat webtjänster, försäljning, kundkontakt center, Youtube, mobiltelefoni, Facebook, fysik, osv.
Två slag av angreppssätt för Big data har varit NoSQLdatabaser, MongoDB, och verktyget Map reduce, Apache Hadoop,.