Kravhantering i större it-projekt

1116469_94658278I de flesta produktionssammanhang behövs test för att säkerställa att kraven på produkten uppfyllts, och detta gäller i synnerhet inom it-projekt. Tyvärr är det ofta den bit av utvecklingsprocessen som får stryka på foten på grund av tidsbrist. Underlåtenhet i att prioritera detta leder dock ofta till mertid i form av buggfixar. Förutom förlorad tid kan det skapa onödig irritation hos kund.

Ett första steg är ju att ha med testfaser i sin projekthantering. För något större projekt måste det ju vara flera sådana faser för att effektivisera processen. Att göra färdigt allt och sen låta en person ”titta igenom” systemet innan det skickas till kund är alltså ingen bra idé. Istället bör man ha en tydlig arbetsmetodik för att krav-säkra sin produkt. Man bör ha ett team med olika roller för att testa olika delar och olika aspekter för systemet. Man kan till och med ha test för att se att man kan göra sluttest. När produkten är lanserad bör även tester göras för att se att det inte uppstår några följdproblem – målet är ju att slutkunden skall ”slippa” upptäcka dessa buggar.

Det finns vissa hjälpmedel för att automatisera vissa testprocesser. Man kan t.ex. ”spela in” vissa testscenarion som kan köras automatiskt. Förutom att man sparar tid och slipper monotona uppgifter så kan det i vissa fall vara omöjligt att testa vissa aspekter manuellt. Om ett system skall belastningstestas med många användare så kan ju ett automatiskt system simulera många användare på en gång.

Läs mer i artikeln ”Sex trender inom test och kravhantering” på Dataföreningen Kompetens hemsida, som trots några år på nacken fortfarande är aktuell.