Värdebaserat ledarskap i en organisation

Värdebaserat ledarskap kan ha fördelar för hela företaget.Genom tiderna har många olika typer av ledarkspasstilar vuxit fram och använts inom företag och organisationer. En typ av ledarskap är ett så kallat värdebaserat ledarskap. Läs mer även här om värdebaserat ledarskap för företag och organisationer.

Exempel på värdebaserat ledarskap

Det som brukar kallas för ett värdebaserat ledarskap är ett ledarskap som bygger på särskilda värden inom organisationen. För att lyckas med ett värdebaserat ledarskap är det bra att jobba för att försöka bygga upp en gemensam kultur inom företaget där alla arbetar utifrån sådant som en vision och målsättningar för verksamheten.

Inom den värdebaserade ledarskapsstilen handlar det bland annat om att den som är ledaren ska utgå från värderingarna i den dagliga verksamheten och att agerandet speglar dessa värderingar. Några exempel på hur man som ledare generellt kan tänka i samband med att man arbetar efter att ha ett värdebaserat ledarskap, och som generellt kan sägas känneteckna det värdebaserade ledarskapet, är att ha en organisation där man skapar effektiva arbetsgrupper och ger andra makten att ta beslut och styra.

Värdebaserat ledarskap, när alla arbetar mot gemensamma mål utifrån gemensamma värden, kan möjligen leda till ett större engagemang från medarbetarna och glädje i det arbete som utförs. Om alla står bakom samma vision och samma målsättningar för företaget kan det ha positiva effekter för företaget eller organisationen i stort i det långa loppet.

Utbildning inom värdebaserat ledarskap

Det finns alltså många olika typer av ledarskapsstilar som kan användas inom ett företag eller någon typ av organisation. För att få stöd och råd kring just värdebaserat ledarskap finns det olika typer av kurser inom värdebaserat ledarskap som man som företag kan välja att delta i.

Fördelen med en utbildning är just att man kan få stöd och även tips och nya infallsvinklar i sitt värdebaserade ledarskap.

Ständig utvidgning av affärsområden ett krav?

shutterstock_113127214Bill Clinton skall ha sagt: ”Det vi vill skall bestå, måste vi förändra”. Nu, mer än någonsin tidigare, så förändras ju marknaden. Som företag kan man undra vilken policy man ska ha. Ska man följa med förändringarna för att hålla sig modern eller ska man fortsätta med det man är riktigt bra på och satsa på stabilitet.

Ett exempel är Apple – ett företag som från början enbart sysslade med hemdatorer – i dagarna kommer ju deras klocka till Sverige – visserligen en process över decennier, men visar ändå lite hur företag förändras för att kunna expandera.

I vissa fall är det ju nödvändigt att förändra sig för att inte bli förlegad, men det finns ju en risk att man hoppar på nya saker lite för snabbt. En lärdom från Apple är ju att de haft en stabil grund och lite då och då gjort försök på nya satsningar. T.ex. så lanserade man ju 1994 den första digitala kameran för konsumenter. Med en lagringskapacitet på 8 bilder i upplösningen 640*480 (0,3 megapixel) så blev den inte långvarig, men det var ett försök. Satsningen på telefoner var kanske lika oväntat men lyckades ju väldigt mycket bättre. Deras grund med hemdatorer har ju hela tiden funnits och nu integrerats i den nya utvecklingen.

Praktik på Argonova

Hej !

Jag heter Felix  och går på Viskastrandsgymnasiet på inriktningen Dator- och Kommunikationsteknik.
Jag är och praktiserar på Argonova, vilket är riktigt kul !

Det har hittills varit väldigt lärorikt, speciellt eftersom att jag nästan inte kunde någonting om programmering
när jag kom hit för 3 veckor sedan. Jag har än så länge haft det väldigt trevligt på Argonova och jag trivs jättebra.

Jag har jobbat på en hemsida där man kan ladda upp bilder och sen kolla på dom i ett snyggt gränssnitt. Jag har hittat mycket av informationen om hur man ska göra på google, och när någonting har krånglat så har jag fått hjälp av programmerarna på Argonova.

Jag har också fått hjälp att göra en logga till min soundcloud som jag är extremt nöjd med av en designer på Argonova, och jag tycker det är mycket bra att man kan lära sig lite om både design och programmering eftersom att båda intresserar mig väldigt mycket.
firstday

Bra tekniska lösningar för publicering för mobila enheter

Nyckeln till kostnadseffektiva projekt stavas CSS, Cascading Style Sheets. På svenska brukar det även kallas stilmall. CSS är ett språk som beskriver utformningen av designen som till exempel typsnitt, textstorlek och färg. Tekniken medför flexibla lösningar som ger möjligheten att anpassa ett dokument med hänsyn till datortyp, skärmupplösning, färgdjup och installerade typsnitt.

responsiv designMed särskilda regler i webbplatsens stilmall  kan man dynamiskt anpassa sidans layout, det kallas responsiv webbdesign eller anpassningsbar webdesign. Responsiv innebär att man bygger en hemsida som automatiskt anpassar sig efter besökarens skärmupplösning. Numera när besökare surfar både i datorn, mobilen och på surfplattan är det extra viktigt att sidan fungerar, är lätt att navigera och att man enkelt hittar den information man är ute efter oavsett vilken enhet man använder för att ge en bra besöksupplevelse.

Genom att använda relativa värden, vilket innebär att man istället för fasta pixlar anger relativa procent anpassas utseendet dynamiskt efter bredden på webbläsaren. Man bestämmer också så kallade ”brytpunkter” vilket innebär att innehållet på skärmen omplacerar sig när utrymmet krymper. Till exempel kan tre kolumner i bredd ändra läge och bli till en enda lång kolumn, bilder som inte är så betydande kan döljas och knappar förstoras för att göra det lättare att använda fingret på mobilskärmen.

Responsiv design är utan tvekan framtiden när det gäller att nå ut på webben. Redan nu upplever många som vänder sig till slutkonsument att närmre hälften av trafiken använder sig av mobila enheter.

Kravhantering i större it-projekt

1116469_94658278I de flesta produktionssammanhang behövs test för att säkerställa att kraven på produkten uppfyllts, och detta gäller i synnerhet inom it-projekt. Tyvärr är det ofta den bit av utvecklingsprocessen som får stryka på foten på grund av tidsbrist. Underlåtenhet i att prioritera detta leder dock ofta till mertid i form av buggfixar. Förutom förlorad tid kan det skapa onödig irritation hos kund.

Ett första steg är ju att ha med testfaser i sin projekthantering. För något större projekt måste det ju vara flera sådana faser för att effektivisera processen. Att göra färdigt allt och sen låta en person ”titta igenom” systemet innan det skickas till kund är alltså ingen bra idé. Istället bör man ha en tydlig arbetsmetodik för att krav-säkra sin produkt. Man bör ha ett team med olika roller för att testa olika delar och olika aspekter för systemet. Man kan till och med ha test för att se att man kan göra sluttest. När produkten är lanserad bör även tester göras för att se att det inte uppstår några följdproblem – målet är ju att slutkunden skall ”slippa” upptäcka dessa buggar.

Det finns vissa hjälpmedel för att automatisera vissa testprocesser. Man kan t.ex. ”spela in” vissa testscenarion som kan köras automatiskt. Förutom att man sparar tid och slipper monotona uppgifter så kan det i vissa fall vara omöjligt att testa vissa aspekter manuellt. Om ett system skall belastningstestas med många användare så kan ju ett automatiskt system simulera många användare på en gång.

Läs mer i artikeln ”Sex trender inom test och kravhantering” på Dataföreningen Kompetens hemsida, som trots några år på nacken fortfarande är aktuell.

Värdet av SIP- telefoni

IP-telefoni känner du säkert till. Nu kommer SIP-telefonin.
SIP (Session Initiative Protocol) är ett protokoll som hanterar IP-tjänster. Det gör att du kan öka din flexibilitet samtidigt som du sparar pengar och kan jobba mer effektivt.

Solus BC jobbar med Sip, mobila växlar och unified communication.
QmComm är extperter på Centrex och kommunikationslösningar. Fortsätt läsa

Mer komplexa hemsidor hela tiden

En komplex hemsida får dig kanske att tro att det innebär att sidan är krånglig i navigeringen eller uppbyggnaden. Den behöver inte vara det, utan kan snarare innebära att den är ännu mer användarvänlig. Mer komplexa hemsidor gör att du som företagare kan få ut mer av din hemsida och som kund kan du göra mer på hemsidan.

Argonova Systems är en webbyrå i Borås som jobbar med webbsystem / webbstrategi! Fortsätt läsa