Värdet av SIP- telefoni

IP-telefoni känner du säkert till. Nu kommer SIP-telefonin.
SIP (Session Initiative Protocol) är ett protokoll som hanterar IP-tjänster. Det gör att du kan öka din flexibilitet samtidigt som du sparar pengar och kan jobba mer effektivt.

Solus BC jobbar med Sip, mobila växlar och unified communication.
QmComm är extperter på Centrex och kommunikationslösningar.

Vad är IP och SIP?
Enkelt uttryck är IP en telefoni som möjliggör telefonsamtal över nätet tack vare ett protokoll som kallas VoiP (Voice Over internet Protocol). IP- telefoni är med andra ord överföring av ljud (röstsamtal) via ett datornätverk som är baserat på IP (internetprotokollet). En av de mest kända aktörerna med IP-telefoni är förmodligen Skype.

Skillnaden mellan vanlig telefoni och IP-telefoni är att vanlig telefoni sker via uppkoppling på en teleledning medan IP-telefoni skickas i uppdelade paket över internet.
SIP å andra sidan är ett protokoll som hanterar IP-sessionerna. SIP-protokollet gör det också möjligt att sända såväl tal som data över IP-portens anslutning.

Tack vare de kostnadseffektiva lösningarna ersätts nu IP och annan traditionell teknik i allt större utsträckning av SIP.

Vad den gör för dig
Framförallt gör en övergång till SIP att du kan säkra din telefoni inför framtiden, eftersom den är skalbar. Med fler funktioner än IP kan du även öka servicen till dina kunder, och trots att du investerar i ny hårdvara leder SIP i många fall till minskade kostnader i längden. SIP kostar att köpa in men har låg inköpskostnad och när du snabbt sparar in på samtalskostnader får du igen din investering.

Vad har den för funktioner?
Med SIP kan du ha en personlig webbsida med samtalsstyrning och samtalslogg. Du kan parallellkoppla till flera typer av gränssnitt och växla samtal mellan gränssnitten. Givetvis kan du även ha konferenssamtal och flytta användaren inom nätverket.

Fast, bärbart eller konferens spelar ingen roll 
SIP  kan ansluta en SIP-telefon (en fast eller bärbar systemtelefon) till din egen anknytning och styra det mot ett vanligt nummer i det fasta nätet. Möjligheterna med en SIP-lösning är många och i de fall ditt företag behöver andra funktioner än vad din telefonilösning kan ge, så kan du använda SIP-anslutningen till bland annat porttelefoner och faxankytningar.