Värdebaserat ledarskap i en organisation

Värdebaserat ledarskap kan ha fördelar för hela företaget.Genom tiderna har många olika typer av ledarkspasstilar vuxit fram och använts inom företag och organisationer. En typ av ledarskap är ett så kallat värdebaserat ledarskap. Läs mer även här om värdebaserat ledarskap för företag och organisationer.

Exempel på värdebaserat ledarskap

Det som brukar kallas för ett värdebaserat ledarskap är ett ledarskap som bygger på särskilda värden inom organisationen. För att lyckas med ett värdebaserat ledarskap är det bra att jobba för att försöka bygga upp en gemensam kultur inom företaget där alla arbetar utifrån sådant som en vision och målsättningar för verksamheten.

Inom den värdebaserade ledarskapsstilen handlar det bland annat om att den som är ledaren ska utgå från värderingarna i den dagliga verksamheten och att agerandet speglar dessa värderingar. Några exempel på hur man som ledare generellt kan tänka i samband med att man arbetar efter att ha ett värdebaserat ledarskap, och som generellt kan sägas känneteckna det värdebaserade ledarskapet, är att ha en organisation där man skapar effektiva arbetsgrupper och ger andra makten att ta beslut och styra.

Värdebaserat ledarskap, när alla arbetar mot gemensamma mål utifrån gemensamma värden, kan möjligen leda till ett större engagemang från medarbetarna och glädje i det arbete som utförs. Om alla står bakom samma vision och samma målsättningar för företaget kan det ha positiva effekter för företaget eller organisationen i stort i det långa loppet.

Utbildning inom värdebaserat ledarskap

Det finns alltså många olika typer av ledarskapsstilar som kan användas inom ett företag eller någon typ av organisation. För att få stöd och råd kring just värdebaserat ledarskap finns det olika typer av kurser inom värdebaserat ledarskap som man som företag kan välja att delta i.

Fördelen med en utbildning är just att man kan få stöd och även tips och nya infallsvinklar i sitt värdebaserade ledarskap.

GDPR – Allmänna dataskyddsförordningen, en verklighet maj 2018!

25 maj 2018 kommer samtliga av EU:s medlemsländer beröras av en ny förordning om personuppgifter och dataskydd – kallad Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Företag och organisationer måste förhålla sig till dessa för att undvika sanktionsavgifter som i praktiken ersätter den tidigare Personuppgiftslagen (PUL). Vite på upp till 20 miljoner euro kan begäras vid brott mot lagstiftningen, eller 4 % av ditt bolags totala omsättning. Generellt innebär GDPR högre krav om säkerhetsrutiner kring hanteringen av personuppgifter och det är klokt att redan nu börja fundera kring planering, förändring och implementering.

GDPR


Vad är GDPR för något?
GDPR är en förkortning av General Data Protection Regulation, vilket benämns Allmänna dataskyddsförordningen på svenska.

Fortsätt läsa

Håll din hemsida levande

Förväntningar av företags hemsidor ändras ju hela tiden. Det har ju ganska länge setts som en självklarhet att det finns en hemsida och nu är det inte heller så att ”bara det finns en hemsida är det bra”. För att sidan ska ge ett positivt intryck så är det även viktigt att sidan uppdateras regelbundet och hålls fräsch.

Detta betyder ju inte att du måste designa om och byta ut hela sajten varje år. Som tur är så utvecklas ju även verktygen för att ta hand om sin sida i rask takt. Det handlar alltså mest om att se till att informationen är aktuell och uppdaterad. Främst handlar det kanske om att man har rutiner för att se till att det blir gjort.

Läs några tips om praktiska saker som kan göras här: En levande hemsida säljer mer!

IT som stöd åt organisationer vid ledarskapsutbildning / ledarutveckling eller grupputveckling / teamutveckling

Canoe teamOrganisationer som lyckas hitta sina anställdas fulla potential har givetvis större framgång. Det finns mängder av idéer om hur detta kan åstadkommas, men kan IT vara en del i detta?

Ett företag som använder IT för grupputveckling / teamutveckling eller ledarskapsutbildning / ledarutveckling är SLG. De använder sig av ThomasSystemet som är ett bedömningsverktyg som hjälper till att rekrytera, behålla, utveckla och leda personal i organisationer. Verktyget har används i 30 år och hjälpt många organisationer att utvecklas och ta vara på sin fulla potential.

Vid teamutbildning / grupputveckling gäller det att hitta varje individs styrka för att nå teamets / gruppens gemensamma mål. Detta kräver ju att man inser att alla personer är individer och olika. Detta kan ibland skrämma i en organisationsstruktur där det är lättare att arbeta med att alla är lika och fördela uppgifter lika till alla. Men inser man individens styrkor kan man fördela uppgifterna till de som löser de bäst.

Vid ledarskapsutbildning /ledarutveckling måste man börja med att acceptera att ledarrollen är en profession i sig. Det är alltså inte bara något man kan ge till en person utan att också se till att denna har de verktyg och den kompetens som behövs för att klara sin uppgift. Behoven för olika ledare är baserat på vilken ledarstil de har. Därför är det första steget att ta reda på vilken det är och vilka styrkor/svagheter ledaren har. Här kan ett objektivt verktyg vara lämpligt för att hitta en grund. Efter det kan man se hur man kan utnyttja sina starka sidor och förbättra de svaga.

Kravhantering i större it-projekt

1116469_94658278I de flesta produktionssammanhang behövs test för att säkerställa att kraven på produkten uppfyllts, och detta gäller i synnerhet inom it-projekt. Tyvärr är det ofta den bit av utvecklingsprocessen som får stryka på foten på grund av tidsbrist. Underlåtenhet i att prioritera detta leder dock ofta till mertid i form av buggfixar. Förutom förlorad tid kan det skapa onödig irritation hos kund.

Ett första steg är ju att ha med testfaser i sin projekthantering. För något större projekt måste det ju vara flera sådana faser för att effektivisera processen. Att göra färdigt allt och sen låta en person ”titta igenom” systemet innan det skickas till kund är alltså ingen bra idé. Istället bör man ha en tydlig arbetsmetodik för att krav-säkra sin produkt. Man bör ha ett team med olika roller för att testa olika delar och olika aspekter för systemet. Man kan till och med ha test för att se att man kan göra sluttest. När produkten är lanserad bör även tester göras för att se att det inte uppstår några följdproblem – målet är ju att slutkunden skall ”slippa” upptäcka dessa buggar.

Det finns vissa hjälpmedel för att automatisera vissa testprocesser. Man kan t.ex. ”spela in” vissa testscenarion som kan köras automatiskt. Förutom att man sparar tid och slipper monotona uppgifter så kan det i vissa fall vara omöjligt att testa vissa aspekter manuellt. Om ett system skall belastningstestas med många användare så kan ju ett automatiskt system simulera många användare på en gång.

Läs mer i artikeln ”Sex trender inom test och kravhantering” på Dataföreningen Kompetens hemsida, som trots några år på nacken fortfarande är aktuell.

Hur du själv kan sköta din webbplats


Alla som befinner sig på nätet använder sig av någon form av webbsystem, publiceringsverktyg eller CMS. Det bästa med de nya generationernas publiceringssystem är att det blir allt lättare för dig som företagare att själv sköta din webbpublicering utan att kompromissa med standarden på hemsidan.

Argonova Systems utvecklar små och stora webbaserade informationssystem som förbättrar din webbkommunikation. Fortsätt läsa

Alla kan ha en smartphone

Borta är tiden när en mobiltelefon var lika stor som en portfölj, hade fem minuters taltid och var tvungen att laddas ett dygn innan nästa användning. Vi har i det närmaste tagit farväl av mobiltelefoner med vanliga tryckknappar som knappsatser, och den mobiltelefon idag som inte har touch-skärm är antingen en väldigt gammal eller lite töntig (en alldeles egen observation, absolut inte vetenskapligt bevisat).
Fortsätt läsa

Värdet av SIP- telefoni

IP-telefoni känner du säkert till. Nu kommer SIP-telefonin.
SIP (Session Initiative Protocol) är ett protokoll som hanterar IP-tjänster. Det gör att du kan öka din flexibilitet samtidigt som du sparar pengar och kan jobba mer effektivt.

Solus BC jobbar med Sip, mobila växlar och unified communication.
QmComm är extperter på Centrex och kommunikationslösningar. Fortsätt läsa