IT som stöd åt organisationer vid ledarskapsutbildning / ledarutveckling eller grupputveckling / teamutveckling

Canoe teamOrganisationer som lyckas hitta sina anställdas fulla potential har givetvis större framgång. Det finns mängder av idéer om hur detta kan åstadkommas, men kan IT vara en del i detta?

Ett företag som använder IT för grupputveckling / teamutveckling eller ledarskapsutbildning / ledarutveckling är SLG. De använder sig av ThomasSystemet som är ett bedömningsverktyg som hjälper till att rekrytera, behålla, utveckla och leda personal i organisationer. Verktyget har används i 30 år och hjälpt många organisationer att utvecklas och ta vara på sin fulla potential.

Vid teamutbildning / grupputveckling gäller det att hitta varje individs styrka för att nå teamets / gruppens gemensamma mål. Detta kräver ju att man inser att alla personer är individer och olika. Detta kan ibland skrämma i en organisationsstruktur där det är lättare att arbeta med att alla är lika och fördela uppgifter lika till alla. Men inser man individens styrkor kan man fördela uppgifterna till de som löser de bäst.

Vid ledarskapsutbildning /ledarutveckling måste man börja med att acceptera att ledarrollen är en profession i sig. Det är alltså inte bara något man kan ge till en person utan att också se till att denna har de verktyg och den kompetens som behövs för att klara sin uppgift. Behoven för olika ledare är baserat på vilken ledarstil de har. Därför är det första steget att ta reda på vilken det är och vilka styrkor/svagheter ledaren har. Här kan ett objektivt verktyg vara lämpligt för att hitta en grund. Efter det kan man se hur man kan utnyttja sina starka sidor och förbättra de svaga.