Sakernas internet – internet of things Vad är det?

Internet of Things eller IOT avser unikt identifierbart objekt och deras virtuella representationer i en Internet liknande struktur. Termen Sakernas Internet användes först av Kevin Ashton 1999.

År 2020 kommer 50 miljarder enheter att vara uppkopplade i världen. IOT eller sakernas internet är ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, gods, hushållsapparater, kläder och andra saker, förses med små sensorer, datorer och Wearable Tech, ”kroppsnära IT”.
Dessa kan uppfatta sin omvärld, kommunicera med den och på så sätt skapa ett situationsanpassat beteende och medverka till att skapa smarta, attraktiva och hjälpsamma miljöer och tjänster. Internet of Things (IoT) kan skapa ökat välstånd genom effektiviseringar och innovationer i olika branscher.

IOT kan hänvisa till en mängd olika enheter såsom:

  • Pacemaker
  • Biochip transpondrar på husdjur
  • Elektriska musslor i kustvattenbilar med inbyggda sensorer

Dessa enheter samla användbara data med hjälp av olika befintliga tekniker och sedan självständigt flöda data mellan andra enheter. Rådande marknads exempel är smarta termostatsystem och tvättmaskin/torktumlare som använder Wi – Fi för fjärrövervakning.

Det finns också kritik mot sakernas internet IT säkerhet: På grund av bristande säkerhetskryptering och enkel nätverksåtkomst och ting, som sällan uppdateras efter sårbarheter, till exempel:

  • Professionella nätanslutna kameror
  • DSL-modem
  • Hemmaroutrar
  • Kylskåp
  • Smart TV
  • Fastighet och industriellautomation

Intresset för att hitta biometriska alternativ till lösenord är större än någonsin och därmed är intresset för sådana lösningar stort. Fingeravtryck, iris skanning och hjärtrytm är några av de vanligaste versionerna av biometriska lås som kommer att ersätta traditionella lösenord alltmer framöver. Det förhindrar förstås inte att någon kan få tag i en massa okrypterade lösenord från en databas, det ligger fortfarande på utvecklaren, men det kan åtminstone undvika några av de som fortfarande använder lösenorden ”abcde” och ”12345”!